Bağış sözleşmesi

YAŞAYAN KALPLER YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM DERNEĞİ

BAĞIŞÇI HAKLARI, CAYMA, İPTAL VE İADE KOŞULLARI

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz Dernek web sitesi bağış sayfası üzerinden elektronik ortamda bağış yaptığınız takdirde, sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli hizmet sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. Bağışçılar, web sitesi üzerinden seçtikleri hayır projeleri ve uygulaması ile ilgili olarak 6860 sayılı Yardım Toplama Kanun hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 

 1. Bağışını yaptığı her bir proje raporu, 90 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği e-mail adresine veya Whatsapp hesabına kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde proje raporu teslim edilmez ise, Bağışçı sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

 1. Yapılan bağışın raporu, talep formunda belirtilen vasfa uygun fotoğraf veya video şeklinde Bağışçıya teslim edilecektir.

 

 1. Yapılan bağış projesi uygulanması imkansızlaşması durumunda, Dernek bu durumu öğrendiğinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Bağışçıya bu durumu bildirmek zorundadır. 30 gün içinde de toplam bedel Dernek tarafından Bağışçıya iade edilmek zorundadır.

BAĞIŞ BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Bağışçı, web sitesi bağış sayfasında talep ettiği hayır proje bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Derneğin projeyi teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN BAĞIŞLAR:

 1. Dernek tarafından uygulanmış Bağış projesi teslim edildikten sonra, Bağışçının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse Bağış bedeli aynı hesaba 30 iş günü içinde iade edilmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMeyEN SEBEPLERLE BAĞIŞ SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Derneğin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde teslim edilemez ise, durum Bağışçıya bildirilir. Bağışçı, bağışın iptalini, bir değer benzeri hizmet ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Bağışçı bağışını iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren 30 gün içinde ürün bedeli aynı hesaba iade edilir.

CAYMA HAKKI:

 1. BAĞIŞÇI; seçtiği hizmetin kendisine teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, DERNEĞE aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

 • SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

UNVANI: YAŞAYAN KALPLER YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM DERNEĞİ  
ADRES: KAYABAŞI MH. ADNAN MENDERES BULV. KUZEY YAKASI OFİSLERİ BLOK A2 OFİS NO: 29 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
EPOSTA: info@yasayankalpler.com
TEL: 0212 999 59 96

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Bağışçı, seçtiği hizmete 14 günlük cayma hakkı süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona erdikten sonra, Bağışçı cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Bağışçıya aittir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. BAĞIŞÇI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini müşterisinden talep edebilir. Her koşulda borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, BAĞIŞÇI, borcun gecikmeli ifasından dolayı DERNEĞİN uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, TR63 0020 9000 0114 0875 0000 01 bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

 

 1. Dernek web sitesi bağış sayfası üzerinden her türlü kredi kartı ile online ödeme yapılabilir. Online ödemelerde siparişiniz sonunda Bağışçı kredi kartından seçtiği bağış tutarı tek çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

 

İletişim